Dagondersteuning

VOOR WIE

Onze dagondersteuning richt zich vooral op mensen met een licht tot matige mentale beperking, die aanspraak kunnen maken op een Persoonsvolgend Budget of recht hebben op Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Meer info: https://www.vaph.be/zorg-ondersteuning/meerderjarigen.

Tevens zijn we erkend als aanbieder van Arbeidsmatige Activiteiten (AMA). Meer info: https://www.departementwvg.be/arbeidsmatige-activiteiten .

We willen ons echter niet beperken tot bovenstaande, en zijn bereid om individuele vragen te bekijken. Hierbij wordt rekening gehouden met de (zorg)vraag van elk individu en hoe we daar samen al dan niet zinvol mee aan de slag kunnen.

WERKZAAMHEDEN

Zolang het weer het toelaat, zullen we zoveel mogelijk actief buiten aan de slag zijn.

De werkzaamheden worden afgestemd op de wensen en behoeften van de zorgvrager en zullen bijvoorbeeld bestaan uit de volgende activiteiten:

In het bakhuis

  • Koken (soep, confituur, …)
  • knutselen
  • creatieve producten maken (vogelhuisjes, insectenhotel,…)
  • brood bakken op ambachtelijke wijze

Op het domein

  • groenonderhoud : hagen snoeien, takken snoeien, bomen verzorgen, gras afrijden, hooien,…
  • moestuinieren: zaaien, planten, wieden, schoffelen,…
  • onze dieren: hokken schoonmaken, voeren, knuffelen, eieren rapen, wandelen en spelen met de hond, …
  • algemene werkzaamheden: afsluitingen bouwen voor de dieren, hout stapelen, hout busselen, kleine herstellingen,…

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte en begeleidingsintensiteit is sterk afhankelijk van de indicaties van de zorgvragers.

We willen kleinschaligheid bewaren in functie van de rustige omgeving waarin we werken, dus groepen zullen normaalgezien nooit groter zijn dan een 8 – tal zorgvragers per dag.

INTERESSE?

Wie interesse heeft in bovenstaand aanbod en voldoet aan de voorwaarden, kan zich wenden tot Rik Decoene (zorgregisseur) op het telnr +32491379705 of via mail naar rik.decoene@mpc-sintfranciscus.be voor een eerste kennismakingsgesprek op Hoeve Heierveld.

Dagondersteuning is mogelijk tijdens weekdagen van 9u tot 16u. Je kan inschrijven per halve of volledige dag. Per deelnemer wordt een financiële bijdrage gevraagd, voor een volledige dag bedraagt deze € 10.05 en € 5.03 per halve dag.

Enkel in het kader van AMA -zoals hierboven beschreven- wordt geen bijdrage gerekend.

Voor algemene vragen in verband met onze werking of het project, kan u zich wenden tot Jan of Jasmien op de gegevens van Hoeve Heierveld via onze contactpagina.

OPGELET; Wij voorzien niet in vervoer. Dit wil zeggen dat cliënten verondersteld worden om zelfstandig naar Hoeve Heierveld te komen.  Hou er rekening mee dat de dichtsbijzijnde bushalte op 2 km wandelen is van onze hoeve. Raadpleeg onze contactpagina voor meer info over bereikbaarheid.